Kwaliteit van leven, wonen en zorg in woonzorgcentradoor de ogen van bewoners

partners

Welkom op de informatiepagina over het project ‘kwaliteit van leven, wonen en zorg’. Met dit project krijgen bewoners de kans om hun ervaringen te delen over het leven, wonen en de zorg in hun woonzorgcentrum. Wil je meer informatie over wat het project precies inhoudt en wie kan deelnemen? Lees dan snel verder!

In het kort

De kwaliteit van leven, wonen en zorg in woonzorgcentra is ontzettend belangrijk. Zowel voor de bewoners zelf, hun naasten, als de medewerkers ervan. Ook de Vlaamse overheid en de ruimere samenleving zijn begaan met de kwaliteit van de woonzorgcentra. Daarom willen we die kwaliteit op een betrouwbare manier in beeld brengen.

Wie zijn we?

Het project is een samenwerking tussen het Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg, de Vlaamse Ouderenraad en het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen. Zorgnet-Icuro, VVSG en Vlozo zijn als zorgkoepels van de woonzorgcentra betrokken in dit project. De Vlaamse overheid financiert het project. 

Wat gaan we doen?

Via een vragenlijst polsen we naar watbewoners denken over heel wat thema’s. We vragen zo onder andere naar de band met de medewerkers, het respect voor hun privacy, de maaltijden… Elke bewoner die dit zelfstandig kan, krijgt daartoe de kans. Dit kan zowel digitaal als op papier. Daarnaast zal een onafhankelijke enquêteur langsgaan bij een twintigtal bewoners die hulp nodig hebben, om de bevraging af te nemen. Op die manier brengen we de mening van de bewoners betrouwbaar in beeld.

In een latere fase van het project bevragen we ook de ervaringen van de naasten van bewoners (familielid, mantelzorger…). Daarnaast ontwikkelt het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen een methode ombij bewoners met dementie in beeld te brengen hoe zij de kwaliteit in het woonzorgcentrum ervaren.

Waarom dit project?

Elk woonzorgcentrum registreert momenteel zelf een aantal aspecten van hun medisch-technische zorgkwaliteit, zoals bijvoorbeeld het aantal valincidenten en doorligwonden. Maar heel wat andere vormen van kwaliteit blijven buiten beeld, en ook de ervaring van de bewoner komt nog onvoldoende aan bod. Bovendien kun je de resultaten niet raadplegen per woonzorgcentrum waardoor (toekomstige) bewoners en hun naasten geen inzicht hebben in de kwaliteit die er geboden wordt.

Met dit project komt de Vlaamse overheid tegemoet aan deze pijnpunten. De ervaring van de bewoners komt voorop te staan. Hoe zij de kwaliteit van zorg, wonen en leven ervaren wordt in kaart gebracht.

Elk woonzorgcentrum kan zelf kiezen om deel te nemen aan de bevraging. De resultaten van de deelnemende woonzorgcentra worden gepubliceerd via de website www.zorgkwaliteit.be. Zo zal je als (toekomstige) bewoner of naaste betrouwbare informatie over de kwaliteit van leven, wonen en zorg online kunnen terugvinden. De woonzorgcentra zelf kunnen met deze resultaten aan de slag gaan om verder in te zetten op kwaliteitsverbetering.

Uit welke deelluiken bestaat het project?

Het project bestaat uit verschillende deelluiken die in een periode van drie jaar voltooid zullen worden.

WIE? WAT?   
Bewoners zonder cognitieve problemen Een bevraging waarbij bewoners zélf kunnen aangeven wat ze vinden van het leven, wonen en zorg in het woonzorgcentrum. Elke bewoner die dit zelfstandig kan, kan deelnemen door zelf de vragenlijst in te vullen. Daarnaast zullen een twintigtal bewoners bevraagd worden door een onafhankelijke enquêteur. De resultaten verschijnen eind 2024
Naasten (familie, mantelzorgers…)In het najaar van 2024 zullen ook personen die dichtbij de bewoners staan hun mening kunnen geven. Per bewoner zal één naaste bevraagd worden over hoe hij of zij als naaste de kwaliteit in het woonzorgcentrum ervaart. Die bevraging verloopt digitaal. 
Bewoners met cognitieve problemen (bv. dementie) Omdat het voor deze bewoners niet mogelijk zal zijn om een uitgebreide vragenlijst in te vullen, zal een specifieke manier ontwikkeld worden om de door hen ervaren kwaliteit in beeld te brengen. 

Het eerste deelluik van het project is van start gegaan. Momenteel gaat het om een eerste test in 22 huizen. In het voorjaar van 2024 krijgt elk Vlaams woonzorgcentrum de kans om deel te nemen. We hopen de bevraging daarna nog regelmatig te kunnen herhalen.

De partners

vikzVlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg.
Het instituut heeft als doel om de kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid in diverse sectoren van de Vlaamse gezondheidszorg en woonzorg transparant te maken en te verbeteren.
vlaamse ouderenraadVlaamse Ouderenraad, het advies- en inspraakorgaan van ouderen bij de Vlaamse regering. De vzw is een overlegplatform van diverse organisaties van en voor ouderen en streeft naar een sterk ouderenbeleid in Vlaanderen, over alle beleidsdomeinen heen.
expertisecentrum dementieExpertisecentrum Dementie Vlaanderen.
Het Expertisecentrum wil dementie in de samenleving op de agenda plaatsen om de kwaliteit van het leven van mensen met dementie en hun omgeving te behouden en te verbeteren.
VlaanderenVlaamse overheid, Departement Zorg
zorgnet-icurovvsgvlozo

Zorgnet-Icuro, VVSG, Vlozo.
De drie koepels van de woonzorgcentra in Vlaanderen (respectievelijk non-profit, openbaar, commercieel).